Vil måle vind på toppen

HER: På Bjelkeberg ønsker kraftselskapet å plassere en mobil vindmåler.

HER: På Bjelkeberg ønsker kraftselskapet å plassere en mobil vindmåler.

ENERGI: EON vil måle vinden på Bjelkeberg i opptil to år.

– Vindmålingene skal komplettere eksisterende målinger i området, og er viktige for realiseringen av vindkraftprosjektet i Birkenes, skriver prosjektleder Camilla Rasmusson hos EON Wind Norway i et brev til kommunen.

Energiselskapet søker kommunen tillatelse til å plassere en mobil vindmåler på Bjelkeberg. Denne skal i opptil to år måle vindene i området. Selve måleren er plassert i en tilhenger som måler 2 x 1,5 meter.

– Ettersom den er flyttbar og ikke lager støy, anser vi det ikke nødvendig å nabovarsle denne søknaden. Grunneier har gitt sin tillatelse til at instrumentet plasseres på hans eiendom, skriver Rasmusson.

Selskapet planlegger å transportere instrumentet med bil på skogsvei så langt det går, deretter på 6-hjuling frem til det aktuelle utplasseringspunktet. Selve instrumentet kalles LIDAR, og gjør optiske målinger.

– Utstyret drives av metanol, og med to tanker på 28 liter planlegger vi å fylle drivstoff hver femte uke. Om sommeren klarer solcellepanelet å forsyne 70 prosent av energibehovet, mot 30 prosent på vinteren, skriver Rasmusson.

I kommunestyremøtet 17. desember skal politikerne bli orientert om vindkraftprosjektets tidsplan, status og få kommentarer på kommunestyrets vedtatte innsigelser.

SLIK: Kraftselskapet har lagt ved dette bildet for å illustrere hvordan den mobile vindmåleren ser ut.

SLIK: Kraftselskapet har lagt ved dette bildet til søknaden for å illustrere hvordan den mobile vindmåleren ser ut.