LysVåken til søndag

LYSVÅKNE: Alle tiåringene er nok ikke like lys våkne etter å ha overnattet i kirken. Denne gjengen, som nå går i 8. klasse, hadde imidlertid ingen problemer med å arrangere LysVåken-gudstjeneste i 2012.

LYSVÅKNE: Alle tiåringene er nok ikke like lys våkne etter å ha overnattet i kirken. Denne gjengen, som nå går i 8. klasse, hadde imidlertid ingen problemer med å arrangere LysVåken-gudstjeneste i 2012.

LYSVÅKNE: Alle tiåringene er nok ikke like lys våkne etter å ha overnattet i kirken. Denne gjengen, som nå går i 8. klasse, hadde imidlertid ingen problemer med å arrangere LysVåken-gudstjeneste i 2012.


KIRKE/BEDEHUS. De som leser Birkenesavisa nøye, spesielt nest siste side med annonsen for ukas gudstjenester, vil ha oppdaget at gudstjenesteannonsen denne uka er identisk med forrige ukes annonse, der allehelgensgudstjenestene var annonsert. Kommende søndag (8. november) er det derimot familiegudstjeneste i Birkenes kirke, i regi av sokneprest Gunvor Hofseth og menighetspedagog Kristin Teistedal Brennsæter. Det er ikke hvilken som helst søndag, denne søndagen heller. Det er nemlig LysVåken-søndagen, da femteklassingene deltar i gudstjenesten etter å ha overnattet i kirken. Kvelden i forveien har de lekt, spist og kost seg i og rundt kirken.
LysVåken er noe som gjennomføres hvert år, i regi av menighetspedagogen og soknepresten. Enkelte niendeklassinger pleier også å delta som ledere, som en del av konfirmantopplæringen. Sammen med femteklassingene er de med på å planlegge og gjennomføre familiegudstjenesten. Her får tiåringene også utdelt hver sin bibel. Etterpå er det kirkekaffe, og det settes opp kirkebuss, som vanlig.