Lenger skoledag fra mandag

LENGER MANDAG: Ungdomstrinnet ved Engesland skole vil få en skoletime mer på mandager. For de øvrige grunnskoleelevene i Birkenes vil skolestart ti minutter tidligere om morgenen være den største endringen i skoledagen fra og med kommende mandag.

SKOLE. Fra og med mandag blir skoledagen ti minutter lenger for grunnskoleelevene i Birkenes. For å lukke avviket i undervisningstid vil skoledagen starte ti minutter før.

LENGER MANDAG: Ungdomstrinnet ved Engesland skole vil få en skoletime mer på mandager. For de øvrige grunnskoleelevene i Birkenes vil skolestart ti minutter tidligere om morgenen være den største endringen i skoledagen fra og med kommende mandag.

LENGER MANDAG: Ungdomstrinnet ved Engesland skole vil få en skoletime mer på mandager. For de øvrige grunnskoleelevene i Birkenes vil skolestart ti minutter tidligere om morgenen være den største endringen i skoledagen fra og med kommende mandag.


Det betyr at alle skolene i Birkenes heretter vil starte skoledagen klokka 08.10 i stedet for 08.20, som man har vært vant med. Skoledagene vil slutte til samme tider som før, med ett unntak. Det gjelder ungdomstrinnet ved Engesland skole som får en ekstra – syvende – time på mandager. Denne vil slutte klokka 15.10, med egen skoleskyss fem minutter etter. Ved alle skolene vil den totale tiden til friminutt kortes ned med totalt ti minutter per dag. Ved noen skoler vil de ti minuttene bli tatt av storefriminuttet midt på dagen. Dermed skal avviket fra Opplæringsloven om undervisningstid være lukket. Elever og foreldre ble informert om endringene per brev rett før påske. Foreldreutvalgene ved de største skolene i kommunen har fått få reaksjoner fra foreldrene.
– Vi har fått veldig lite reaksjoner, opplyser Siren Frigstad, som er sekretær i FAU ved kommunens største skole, Birkeland skole. Hun synes det er bra at kommunen har vært ærlig på avviket og at man nå rydder opp i situasjonen. Informasjonen fra kommunens og skolens side har også vært god, synes FAU-sekretæren.
– Vi har sagt at vi synes det er viktig at elevene ikke får for lange økter. Da er det bedre at de begynner litt tidligere om morran, så de kan beholde friminuttene. Det er bedre å begynne tidligere om morran enn å gå lenger om ettermiddagen. Langfriminuttet må kuttes ned, men det får være greit så lenge resten av friminuttene bevares, mener Frigstad. Hun tror ikke den manglende undervisningstiden har gjort noen stor skade.
– Men rett skal være rett, så det er bra at de rydder opp i det, sier Siren Frigstad.
– Jeg har ikke fått noen spesielle reaksjoner fra foreldre, men jeg har fått noen fra noen av elevene, forteller FAU-leder ved Valstrand skole, Geir Colbjørnsen. Han presiserer at FAU ikke har rukket å diskutere saken ennå. Colbjørnsen har imidlertid vært i kontakt med rektor og fått vite at første time, som hittil har vært på 40 minutter, nå blir utvidet med ti minutter, mens siste time, som også har vært 40 minutter, beholder samme varighet.
– Jeg ser ikke noe stort problem med dette. Det er jo bare fram til sommeren, så er det jo nye tider uansett. Det blir mye mer spennende å se hva man kommer opp med til høsten, sier FAU-leder Geir Colbjørnsen med henvisning til omleggingen av skoledagen ved innføringen av femdagers skoleuke for småskolen.
Heller ikke kommunen har fått reaksjoner på den foreløpige omleggingen av skoledagen.
– Jeg er ikke kjent med at vi har fått reaksjoner fra publikum. Det er kommet spørsmål om skyss, men dette endrer ikke på skysstidene, bortsett fra den siste timen på mandager for ungdomstrinnet på Engesland, opplyser fungerende barnehage- og skolesjef Anne Stapnes.

LENGER FØRSTETIME: For elevene ved Valstrand skole vil første time bli ti minutter lenger enn i dag, det vil si 50 minutter.

LENGER FØRSTETIME: For elevene ved Valstrand skole vil første time bli ti minutter lenger enn i dag, det vil si 50 minutter.