Krever 39 000 i erstatning: – Alt det kommunale vannet renner gjennom blir brunt

VANN FRA SPRINGEN MISFARGER: Huseier Liv Skavland på Engesland har tatt vare på ei drikkeskål som hun mener demonstrerer hvordan porselenet blir misfarget på grunn av det høye innholdet av mangan i det kommunale vannet. – Skåla var i bruk i cirka to måneder. Såpeskuffen på vaskemaskinen renses en gang per måned, opplyser Skavland. Bildet til høyre viser filteret i vasketrommelen.

KOMMUNALT. – Det nye dusjkabinettet blir brunt etter 2-3 dager og må skrubbes hvitt med klorin, bestikk og glass må vaskes med rensemiddel, kaffetrakter, vaskemaskin; alt er gult! Rørene inn til huset er sannsynligvis pepra av belegg og jeg tør ikke tenke på varmtvannsberederen, forteller en frustrert Liv Skavland.

Vannprøver i februar

I februar ble det tatt vannprøver ved Engesland skole og butikken. Grenseverdien for mangan er i følge drikkevannsforskriften 50 mikrogram per liter. På skolen ble verdien målt til 390 mikrogram per liter, mens den på butikken ble målt til hele 2000 mikrogram per liter – noe som er hele 40 ganger over grensen i drikkevannsforskriften.

I april omtale Birkenesavisa om trøbbelet med vannkvaliteten. Da opplyste overingeniør Kjell Andersen i Birkenes kommune at de hadde vært i kontakt med Mattilsynet angående de høye verdiene. Mattilsynet viste da til nyere forskning som tyder på at høye verdier i drikkevannet er uheldig. I den nylig vedtatte hovedplanen for vann og avløp er det lagt opp til nytt renseanlegg for drikkevannet på Engesland. I planen er det satt av 150.000 kroner i 2015 og en million kroner i 2016.

Tålmodigheten slutt

Siden tidlig i vår har Skavland og Myhre fått levert drikkevann i dunker. Vannavgiften er også midlertidig halvert, men nå er tålmodigheten slutt. 4. juni sendte de derfor et brev til Birkenes kommune, der de krever erstatning for skader på husholdningsartikler. De mener kommunen trenerer forbedringen av den vannkvaliteten, og at de heller ikke har fått informasjon som tidligere lovet.

– Jeg har purret uten å få svar. Nå vil vi ha et ja eller nei, for det er vi avhengige av overfor forsikringsselskap og advokat. Vi kommer til å gå videre med dette uansett, opplyser Liv Skavland til Birkenesavisa.

Usikre helseeffekter

Ut over skole og barnehage er det kun et fåtall husstander på Engesland som er tilknyttet kommunalt vann. Det hjelper imidlertid ikke Skavland og Myhre så mye.

– Jeg ser at det pr. 08.07 er foretatt en ny analyserapport av vannet på Engesland. Rapporten der viser at verdiene på jern og mangan er LANGT over grenseverdiene. Det finnes ingen sikre kilder som kan konkludere med at bruk/inntak at dette vannet er 100 % ufarlig, det finnes heller ingen sikre kilder som kan konkludere med det motsatte. Finner det underlig at kommunen vi bor i tør å la dette gå så langt som det har gått, problemet startet for fullt for snart ett år siden, og i løpet av en dag så får man i seg vannet enten man vil eller ei. Hvordan kan dere gamble på at dette ikke er skadelig, spør de frustrerte huseierne i brevet.

Kommunen lover svar

Fungerende teknisk sjef Merethe Holtan Birknes konstaterer at kommunen ikke har vært gode nok til å kommunisere.

– Jeg var inne og så på saken i dag, og ser at det ligger en purring fra 21. juli. Vi har vært for dårlige til å følge opp, og det er beklagelig. Når det er sagt, ble ny avdelingsleder for vei, vann og avløp ansatt i midten av juni, samtidig som det har vært ferieavvikling. Men jeg kommer til å svare dem denne uka, lover Holtan Birknes, som sier kommunen vil avvente vurderingen om erstatningsplikt inntil fagansvarlig for vann og avløp er tilbake fra ferie.