Kommunen anmelder «UDI-brev»

BREV: Det er Odd Gunnar Tveit (Frp) som har fått brevet av en beboer på Herefoss. Her viser han brevet til ordfører Anders Christiansen (Ap) under en pause i formannskapet onsdag.

BREV: Det er Odd Gunnar Tveit (Frp) som har fått brevet av en beboer på Herefoss. Her viser han brevet til ordfører Anders Christiansen (Ap) under en pause i formannskapet onsdag.

En beboer i eldrebolig på Herefoss har fått varsel om utkastelse for å gjøre plass til flyktninger. Kommunen anmelder det falske brevet.

– Jeg fikk dette brevet i hånda av en beboer, og tenkte med en gang at det må være falskt, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Onsdag tok han med brevet til formannskapets møte, og diskuterte saken med flere andre politikere. I brevet som er adressert til en beboer i en eldrebolig på Herefoss, varsles vedkommende om at han må forlate boligen innen 14 dager.

«Leilighetene på «eldrebustaden» i Herefoss skal benyttes til å bosette asylsøkere og flyktninger», heter det i brevet som har brevhode med UDIs røde logo.

Fastslår falskhet

Videre opplyses det om at dersom beboeren får problemer med å skaffe seg en ny bolig, kan UDI være behjelpelig med å skaffe et rimelig telt som en midlertidig løsning.

– Brevet er falskt, og vi er kjent med saken. Vi kommer til å anmelde det, for vi ser ganske alvorlig på dette, sier teknisk sjef Halvor Nes i kommunen.

Han kjenner ikke til om andre beboere har fått et likelydende brev.

– UDI er også kjent med brevet, og både de og mottakeren har vært i kontakt med kommunen. Det er ikke UDI som står bak innholdet i brevet, sier Nes.

Mottaker reagerer

Birkenes Avisa har vært i kontakt med beboeren på Herefoss. Han reagerer sterkt på brevet, og ønsker ikke å stå frem med navn i frykt for represalier og flere trusler.

– Dette er et trusselbrev, og et alvorlig tilfelle som går hardt ut over oss. Jeg har ligget våken flere netter nå, og grublet over hvem som kan ha sendt det, sier han til Birkenes Avisa.

71-åringen forteller at også naboen fikk et helt likelydende brev, hvor kun navnet er byttet ut.

– Jeg regner dette som mer alvorlig enn en uskyldig spøk, jeg synes tvert imot det er en så grov fornærmelse at det bør håndteres på høyeste hold, sier han.

Ber politiet ta tak

Heldigvis var han aldri i tvil om at brevet var falskt.

– Nei, jeg forsto det ganske snart for det lå i en umerket konvolutt i postkassa, uten navn og adresse. Det er et forseggjort brev, så noen må ha lagt litt arbeid i det, påpeker han.

Nå håper han politiet vil ta tak i saken.

– Jeg vil gjøre mitt for at saken blir oppklart. Dette er dokumentforfalskning, som har strenge straffer, avslutter han.

.

UDI: Slik er brevet som er sendt til en beboer på Herefoss. Birkenes Avisa har sladdet mottakerens navn.

UDI: Slik er brevet som er sendt til en beboer på Herefoss. Birkenes Avisa har sladdet mottakerens navn.