Holder døra på gløtt for Ap

POLITIKK. KrF prøver å få Senterpartiet med på et bredt samarbeid med Anne Kari Birkeland som ordfører, men vil ikke avvise Arbeiderpartiet hvis de ønsker å bli med.

KREVER ORDFØREREN: Stor stemning under KrFs valgvake i Birkeland frikirke valgdagskvelden. KrF vil i løpet av helga presentere en politisk plattform for Senterpartiet, men holder også døra på gløtt for Arbeiderpartiet. Forhandlingsleder Petter Ross (foran t.h.) gjør det imidlertid klart at KrF vil kreve at partifelle Anne Kari Birkeland (foran t.v.) blir ordfører.

KREVER ORDFØREREN: Stor stemning under KrFs valgvake i Birkeland frikirke valgdagskvelden. KrF vil i løpet av helga presentere en politisk plattform for Senterpartiet, men holder også døra på gløtt for Arbeiderpartiet. Forhandlingsleder Petter Ross (foran t.h.) gjør det imidlertid klart at KrF vil kreve at partifelle Anne Kari Birkeland (foran t.v.) blir ordfører.

– Vi har henvendt oss til Senterpartiet. De har bedt om å få greie på hva vi tenker i forhold til politikk. Vi skal i løpet av helga lage en politisk plattform og presentere for dem, så skal de komme med innspill på den. Det vil være den politikken vi ønsker å stå for. Målet vårt er å få til en så bred plattform som mulig rundt sentrum. I tillegg vil vi ha et øye mot Arbeiderpartiet, så vi ikke bygger noen barrierer oss imellom, sier KrFs forhandlingsleder Petter Ross til Birkenesavisa fredag ettermiddag.

Han beklager at Arbeiderpartiet har følt seg avvist av KrF.

– Vi hadde en lei misforståelse hos oss av situasjonen, og det har vi beklaget. De var veldig imøtekommende og veldig rause, så derfor holder vi døra på gløtt og vil prøve å lage et opplegg som er spiselig også for Arbeiderpartiet. Men akkurat nå jobber vi med et sentrumsalternativ, så det er der ballen ligger nå, presiserer Ross.

KrFs forhandlingsutvalg skal bruke lørdagen på å spikre den politiske plattformen, så vil den bli presentert for Senterpartiet så snart de har muligheten til å se på den.

– Vi må bare gjøre det så fort som mulig, for tida går, sier Petter Ross.

Han fastholder at KrF vil kreve å få ordføreren.

– Det er et absolutt krav, men utover det prøver vi å se veldig fleksibelt på det, sier forhandlingslederen, som ikke ser Høyre som en aktuell samarbeidspartner for øyeblikket.

– Sånn som det er nå, konsentrerer vi oss om å få et sentrumsalternativ på plass, gjentar Petter Ross.

Dermed er Senterpartiet seilt opp som den store jokeren. Det er en situasjon partiets forhandlingsleder Alfred Kylland kan like.

– Det er en ny følelse, men det viktigste for oss at det blir stabil politisk framtid i Birkenes. Vi er veldig imot vingling, understreker Kylland.
Han bekrefter at Senterpartiet har bedt om et tilbud fra KrF, som de har krevd av Arbeiderpartiet.

– Vi har sagt at hvis vi skal være med på et samarbeid, så vil vi kreve en politisk plattform, og det skal være flertall sånn at det går an å få gjennomført noe politisk. Vi har sparka ballen over til KrF, så skal vi snakkes igjen søndag kveld eller mandag, opplyser forhandlingslederen.

Han vil ikke gå inn på hvilke krav Senterpartiet vil stille for å gå med på et politisk samarbeid, men sier følgende:

– Vi er ikke interessert i ordfører, varaordfører og utvalgslederverv i denne omgang, det er politikken som er viktig. Hvis ikke den harmonerer, så er det ikke noe å gå videre med.

Med Senterpartiet på laget vil Kristelig Folkeparti ha flertall i kommunestyret for sitt sentrumsalternativ. Partiet har allerede fått med seg Venstre og FrP – forutsatt at FrP får en representant i formannskapet og tjenesteutvalget – og vil dermed mønstre 11 representanter mot Ap/Høyres ti.

NB! Arbeiderpartiet og Høyre satt i forhandlinger fredag ettermiddag og var ikke tilgjengelige for kommentar før artikkelen ble publisert.