Het debatt om ROBEK-budsjett

UENIGE: Det ble ingen bred enighet i kommunestyret om budsjettet. Flertallspartiene fikk ikke med seg Høyre og Fremskrittspartiet på deres budsjettforslag. F.v.: varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF), Gunnar Høygilt (H) og Anders Christiansen (Ap).

UENIGE: Det ble ingen bred enighet i kommunestyret om budsjettet. Flertallspartiene fikk ikke med seg Høyre og Fremskrittspartiet på deres budsjettforslag. F.v.: varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF), Gunnar Høygilt (H) og Anders Christiansen (Ap).

Flertallspartiene og rådmannen måtte tåle beskyldninger om å være handlingslammet, og Fremskrittspartiet la fram en tipunktsliste under budsjettdebatten.

– Jeg sier ofte at jeg har tro på at ordføreren vil klare å ordne opp, men troa på firerbanden minsker når de ikke gjør et slag for å gå i balanse. Dere har ikke funnet noe å spare på, sier Odd Gunnar Tveit (Frp) fra kommunestyrets talerstol.

Den drevne Frp-politikerne er en av mange som uttrykker sin misnøye med rådmannen og flertallspartienes minusbudsjett for neste år.

– Da dette budsjettet ble lagt fram, var jeg sikker på at rådmannen ville trekke seg, for etter fire år kan man ikke lengre skylde på den forrige rådmannen, sier han.

Budsjett uten ROBEK

Partiet har derfor sydd sammen et eget budsjett, som gjør at kommunen unngår å havne på ROBEK-lista. Det består av en tidspunktsliste, som blant annet inneholder dette:

  • Selge alt av kommunale eiendommer man ikke trenger.
  • Flytte ungdomstrinnet fra Engesland til Valstrand.
  • Ikke en krone ekstra til flyktninger utover det staten betaler.
  • Bli heldigital kommune uten papirbruk.
  • Innføre reelt ansettelsesstopp.

– Det er med tungt hjerte vi presenterer planer om store kutt i administrasjonen rett før jul. Alternativet er at seksåringene på Herefoss må kjøre en halvtime i buss til skolen, og at bestemor ikke får sykehjemsplass. Kutt i administrasjonen er eneste farbare vei, sier Martin Konstali (Frp).

Han karakteriserer rådmannens forslag som useriøst og sjokkerende, og påpeker at det er skremmende at det ikke er lagt opp til noen kutt.

– Det kan virke som dette er en villet politikk. Dette er i praksis en kommunesammenslåing med Kristiansand, sier Konstali.

Høyre med to forslag

Heller ikke Høyre sparer på kruttet. Gunnar Høygilt mener årets budsjettforhandlinger har vært en blanding av gammelt og nytt. Gammelt fordi han kjenner igjen de dystre beskrivelsene av årets regnskap, og det påståtte behovet for økte inntekter gjennom eiendomsskatt.

– Det nye er at rådmannen har kastet kortene. Posisjonen og rådmannen har mistet motet, og ønsker Fylkesmannen og ROBEK velkommen, sier Høygilt.

Partiet lanserer to budsjettforslag. Et hvor man kutter ti millioner kroner, og beholder dagens nivå på eiendomsskatten. Dermed kommer man ut i balanse. I det andre forslaget kuttes 2,1 millioner kroner, som tilsvarer administrasjonens økning i eiendomsskatt. Det forslaget gjør at kommunen havner på ROBEK.

– Det er når utfordringene ser store ute, at lederskap er viktig. Det er da rådmannen skal stå fram med optimisme, gode løsninger og handlekraft. I år har dette vært vanskelig å få øye på, sier han, og legger til:

– Jeg kan ikke forstå annet enn at posisjonen ikke ønsker et budsjett i balanse.

Forsvarer ROBEK-budsjett

Ingen av partiene i flertallskonstellasjonen er særlig enig med de borgerliges fremstilling av saken.

– Handlingslammet, javel. Da har i så fall Høyre vært det samme i 24 år, og ikke klart å samle seg. Vi er ikke handlingslammet, og vi har greid å samle et flertall som er rustet til å ta ansvar, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Han påpeker at de fire partiene har diskutert drastiske tiltak, men har falt ned på modellen hvor en rekke prosjektgrupper skal gjennomgå kommunens drift.

– Høyre spesifiserer ikke kuttene sine, annet enn å si at administrasjonen skal ta kuttene. Når de i tillegg presenterer et budsjett i ubalanse, innser også de hvor prekær situasjonen er, sier han.

Fredsommelig prosess

Venstres Ole Morten Vegusdal støtter rådmannens forslag, med endringene fra posisjonen. Han mener denne tilnærminga er mer fredsommelig enn Høyre og Fremskrittspartiets harde kutt.

– De spiller ballen over til rådmannen, og ber henne fikse den lekke skuta. Sannheten er at vi politikere har hatt rikelig med tid til å stille spørsmål, og finne ut av hva som er galt. Det eneste jeg har hørt fra Frp er at de hater eiendomsskatt, sier han, og poengterer:

– Situasjonen er mer kompleks enn som så. Det nytter ikke bare å be om et budsjett i balanse.

Når Kristelig Folkepartis Torbjørn Bjorvatn fremmes sitt eget budsjettforslag, ligger totalt fem forslag på bordet.

– Det var et eksperiment av rådmannen å legge fram et budsjett i ubalanse. Et lite vellykket sådan. Vi politikere er avhengige av at administrasjonen forbereder sakene for oss, sier han.

Rådmannen kutter

Likevel er han takknemlige for at rådmannen har invitert politikerne med inn i prosessen rund budsjettarbeidet.

– Rådmannen bør finne kutt for ti millioner kroner, og politikerne bør manne seg opp til å øke eiendomsskatten som mye som mulig. Ja, det er usosialt, men det er også usosialt med kutt i tjenestetilbudet, sier Bjorvatn.

Rådmann Gro Anita Trøan svarer slik på kritikken fra ulike hold:

– Det er lagt inn en del kutt i mitt forslag, og omstillingstiltak som er iverksatt. Det er en reduksjon i årsverk, men det må gjøres forsvarlig. Tidligere har man ikke spart til egenkapital, og sannheten er at vi bør ha penger til uforutsette ting, sier hun, og legger til:

– Vi vet mye mer nå enn for fire år siden. Vi trenger en heiagjeng fra kommunestyret dersom vik skal klare dette. Ingen trodde det var mulig å kutte i sykehjem, men det har gått bra. Denne prosessen vil likevel bli tøft framover.

Vil gå tett på prosessen

Når verken Høyre eller Fremskrittspartiet får støtte fra andre partier, og Bjorvatn bare høster støtte hos seg selv, er det flertallskonstellasjonens budsjett som blir vedtatt. Det betyr at rådmannens forslag med tillegg blir vedtatt, og dermed er veien til ROBEK kort.

Tillegget til rådmannens forslag går ut på å nedsette ett hovedprosjekt, og tre delprosjekter som skal utforme en organisasjonsutvikling og organisasjonsretning for kommunen.

– Situasjonen er alvorlig, og det er en økonomisk krise. Vi i posisjonen må se på mulighetene for å komme oss ut av den krisa, og det skal vi gjøre. Noen er mer utålmodige, og vil kutte allerede. Likevel, alle parti har vært med på å vedta urealistiske budsjetter tidligere år, sier varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF).

Hun har håp om at Birkenes vil komme seg styrket ut av ROBEK-oppføringa.

– Bare se til Vennesla, og hva de har fått til der etter at de hadde turen innom ROBEK. Vi er ikke første kommune som er i dette uføret, sier hun.