Frivilligkontoret tar pause

Frivilligkontoret i Birkenes har bestått siden september 2014. Vi jubla ved åpningen og hadde stor tru på at det ville bli en suksess. Hvorfor har det ikke blitt det? Hva gjorde vi feil?

LESERBREV: Vi forutså ikke at det ville være så få som bad om hjelp. Kanskje har de fleste familie og venner som kan hjelpe? Eller kanskje vil de fleste klare seg sjøl uten innblanding? Er det flaut å be om hjelp?

Vi forutså heller ikke at det var så få frivillige som meldte seg. Hvorfor var det ikke flere? Var folk redde for å binde seg? Eller var de kanskje redde for å bli satt til et arbeid som de ikke ville gjøre?

Birkenes er ei dugnadsbygd. Det foregår masse frivillig arbeid hele tida. Organisasjonene arrangerer møter og treff av forskjellig karakter og for forskjellige grupper av folk. De som vil, kan gå på arrangementer hver dag og flere ganger om dagen. Mange av frivilligsentralene rundt om i det ganske land har gått over fra en til en hjelp til å arrangere lunsjer, middager, bingo og andre treff.  Det er ikke aktuelt her i Birkenes. Vi trenger ikke flere arrangementer. Det er vanskelig nok å få med seg de som er.

Organisasjonene som står bak kontoret – Saniteten, Lions, Bygdekvinnelaget, Diakoniutvalget i Birkenes menighet og Vi over 60 – har beslutta å ta en pause fram til sommeren 2016. Da vil vi vurdere om kontoret skal startes opp igjen, eller om det skal legges ned for godt. Vi ønsker sjølsagt å fortsette å gjøre en innsats for bygda.  Det er alltid givende for en sjøl å gjøre noe for at andre skal ha det bra!

Vi vil gjerne benytte anledningen til å si en stor takk til de frivillige som har stått på, har gjort og fortsatt gjør en stor innsats for folk i Birkenes gjennom Frivilligkontoret.

 

På vegne av overnevnte organisasjoner

Mariane Sønju Hagestad

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!