Fortsatt nei til blå skilt

VEI: Kun Birkeland fortjener blått stedsnavnskilt, mens tettstedene Grødum, Åbål, Have, Birkenes, Østre Mollestad, Flaksvann, Flå og Rislå må klare seg uten. 

Det har Statens Vegvesen avgjort etter å ha behandlet saken om skilting langs riksveg 41 for annen gang, etter at navneutvalget i Birkenes i juni i år anmodet vegvesenet om å vurdere skiltingen på nytt, etter at kun Birkeland ble godkjent.

Tidligere er det montert stedsnavnskilt på Gauslå, Herefoss, Søre Herefoss og Drangsholt, og navneutvalget viser til flere andre stedsnavn i fylket i anmodningen. Utvalget argumenterte også med at det er mulighet for skjønn og vurdering i hver enkelt skiltsak, og understreket at stedsnavn på skilt er identitetsskapende og en god måte å presentere navnene på tettsteder, bygder og grendelag.

I midten av november kom svaret, der Vegvesenet opprettholder Birkeland som det eneste eneste stedet verdig nye blå navneskilt.

– Stedet må først og fremst fremgå i stedsnavnregisteret. Dernest må stedet regnes for å være et såkalt tettsted, med flere husstander og gjerne en bensinstasjon eller annet som tilsier at det er et tettsted. Dersom det bare ligger et par-tre gårder i området, vil ikke dette tilfredsstille kravene til å få satt opp stedsnavnskilt, skriver Glenn Solberg og Liv Stavroula Aasheim på vegne av regionalt skiltmøte.

Skiltvedtak er såkalte lokaleforskrifter. Derfor er det ikke adgang til å klage på avgjørelsen.