Flertall for minusbudsjett

ENIGE: Gunnar Høygilt (H) og Anders Christiansen (Ap) er enige om en modell for en prosjektgruppe som skal finne måter å spare på.

ENIGE: Gunnar Høygilt (H) og Anders Christiansen (Ap) er enige om en modell for en prosjektgruppe som skal finne måter å spare på.

POLITIKK: Det politiske flertall i Birkenes er klare til å vedta et budsjett i minus for 2016.

Onsdag ettermiddag kom samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre til enighet med Høyre om veien videre ut av budsjettkrisa. Bare Fremskrittspartiet stilte seg på sidelinja da det ble votert i formannskapet. Enigheten innebærer at det opprettes en arbeidsgruppe, som skal fremkalle en plan for hvordan kommunen skal komme seg ut av budsjettkrisa.

– Vi har endret litt på forslaget for å imøtekomme opposisjonen, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Mens Høyre lenge har vært klare på at det må nedsettes en arbeidsgruppe, har samarbeidspartiene foreløpig vært nølende til Høyres modell. Under møtet onsdag lanserte Linda Hye (Ap) flertallets foretrukne modell.

– Vi er samstemte på at det må nedsettes et utvalg, men er denne modellen den mest effektive? Vi må ikke bygge opp en for stor organisasjon, som vi får for lite ut av, sier Gunnar Høygilt (H).

Flere ulike prosjektgrupper

Modellen som blir vedtatt er mer omfattende enn en enkel arbeidsgruppe, og består av flere prosjektgrupper med ulike oppgaver.

– Vi vet jo ikke om det er den beste modellen, men vi tror den er effektiv. Den tar hensyn til de ressursene vi har både politisk og administrativt, svarer Hye.

Hun påpeker at Birkenes må komme ut av føret kjappest mulig.

– Jeg liker for så vidt Høyres modell, men jeg er redd det blir for mye arbeid for den ene komiteen, sier hun.

Opposisjonen får også plass

I løpet av møtet endrer samarbeidspartiene forslaget til modell, slik at også en representant fra opposisjonen får plass i prosjektgruppene. Rådmann Gro Anita Trøan legger opp til at prosjektgruppene skal ha klar en plan allerede i april eller mai.

– Det er veldig ambisiøst, og vi må vurdere hva som kan utsettes til neste år. Alt skal gjennomgås, men det skal skje lovlig og forsvarlig. Dette er ikke en cowboy-prosess, men en trygg omstilling, sier Trøan.

Kun Odd Gunnar Tveit (Frp) stemmer mot forslaget til modell. Rådmannens minusbudsjett blir dermed banket gjennom i formannskapet, og skal endelig vedtas i kommunestyret torsdag 17. desember. Både Høyre og Frp stemmer for et budsjett i balanse, uten å fremlegge forslag til hvordan et budsjett i balanse ser ut.

 

Les mer om formannskapets drøftinger i neste utgave av Birkenes Avisa på papir!