E.ON vil kjøpe seg positivt vedtak

ILLUSTRASJONSFOTO FRA LISTA

Langt på overtid i konsesjonssaken om vindkraftverk i Birkenes vil E.ON nå møte kommunen og kommunestyret for å forsøke å få et nytt og positivt vedtak.

LESERBREV: Da innsigelsen fra kommunestyret ble fremmet ville ikke E.ON engang diskutere kravene til kommunen. Hva er grunnen til at de nå, langt på overtid, har ombestemt seg?

E.ON regnet tydeligvis med at NVE og Olje- og energidepartementet (OED) ikke ville ta hensyn til kommunestyrets vedtak, og gi E.ON konsesjon selv om det foreligger en innsigelse fra kommunen.

Nå har E.ON fått beskjed fra OED om at kommunens standpunkt vil tillegges stor vekt når OED kommer med sitt vedtak. Dermed ser E.ON seg nødt til å kontakte kommunen for å forsøke å kjøpe seg til et positivt vedtak.

De har gjort det samme i Nord-Odal kommune hvor kommunestyret, i likhet med Birkenes, reiste innsigelse mot etablering av vindkraftverk i kommunen. I følge lokalavisen Glåmdalen kom E.ON tilbake til kommunestyret med et tilbud som blant annet innebar sponsing av en skiløype til flere millioner kroner.

AP-ordføreren i Nord-Odal reagerer på timingen til E.ON og at de først nå kommer og vil snakke med kommunen. Hun mener det er svært uheldig at dette kommer opp nå etter valget slik at velgerne ikke fikk mulighet til å si sin mening gjennom lokalvalget. Som i Birkenes trodde alle i Nord-Odal også at kommunen var ferdig med saken og at man kun ventet på endelig vedtak fra OED.

Det er også reist spørsmål om det er greit at et kapitalsterkt firma kan kjøpe seg til et positivt vedtak i kommunestyret. Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, uttaler følgende i Glåmdalen: «At E.ON tilbyr Nord-Odal kommune mer penger dersom de får bygge et vindkraftanlegg, er grov utpressing av kommunen. Vi vil nå prøve å få løftet saken inn for Stortinget slik at olje- og energiministeren kan bli utfordret på om dette er en praksis regjeringen mener er grei eller ikke.» 

Vi regner med E.ON vil gjøre tilsvarende fremstøt i Birkenes som de har gjort i Nord-Odal. De vil komme med et tilbud for å forsøke å kjøpe seg et nytt og positivt vedtak i kommunestyret. Det forrige kommunestyret i Birkenes jobbet veldig godt med saken og reiste innsigelsen med et klart flertall. De så alle de uheldige konsekvensene et vindkraftverk vil få for kommunen og de usikre langtidsvirkningene vi står overfor. Vi mener alt E.ON skal gjøre er å respondere på de kravene som er stilt i vedtaket fra kommunestyret og ikke tilby gaver utover disse kravene.

I Nord-Odal ser det ikke ut som om politikerne vil endre standpunkt. Vi håper at også kommunestyret i Birkenes gjennomskuer taktikken til E.ON og står på sitt opprinnelige vedtak.

 

Terje Ånesland,

Motvind – folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!