Avdekket flere avvik på skole

AVVIK: Fylkesmannen har påpekt avvik ved kvalitetssikringa av elevenes utbytte av læringa ved Engesland skole. Tjenestesjef for barnehage og skole i kommunen, Marianne Moen Knutsen, sier kommunen arbeider med å ordne opp.

AVVIK: Fylkesmannen har påpekt avvik ved kvalitetssikringa av elevenes utbytte av læringa ved Engesland skole. Tjenestesjef for barnehage og skole i kommunen, Marianne Moen Knutsen, sier kommunen arbeider med å ordne opp.

Fylkesmannen mener kvalitetssikringa av elevenes utbytte av læringa ikke er god nok.

– Det er funnet flere avvik i kvalitetssikring av elevens utbytte av opplæringa. Birkenes kommune har et generelt utviklingsetterslep i forhold til nye krav. Det er derfor allerede satt i gang flere tiltak for å bedre praksis, sier tjenestesjef for barnehage og skole i Birkenes kommune, Marianne Moen Knutsen, i en pressemelding.

Fylkesmannen i Aust-Agder har gjennomført tilsyn ved Engesland skole, som en del av Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017. Tilsynet er en lovlighetskontroll og gjennomføres som et tilsyn av systemene skolen har, for å følge opp kravene i lov og forskrifter. Tema for tilsynet er «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen».

Ikke vurdert utbytte

– Tilsynet ser på hvilke systemer som skole har, for å ivareta elevenes utbytte av opplæringen og hvordan dokumentasjonen av dette skjer. Tilsynet har ikke som fokus å vurdere selve utbyttet elevene har av opplæringa, men altså hvordan skolen følger opp elevene. Tilsynet er avgrenset til fagene norsk, matematikk og musikk på ungdomstrinnet, påpeker Knutsen.

Birkenes kommune vil iverksette tiltak, for å lukke avvikene. Engesland skole vil fortsatt oppdatere og utvikle sin praksis i tråd med nye og skjerpede krav i lov og forskrifter.

Har et spesielt fokus

– Vi er i gang med et kvalitetsprosjekt i alle tjenesteområdene. Tjenesteområdet barnehage og skole har et spesielt fokus på oppfølging av elevenes læringsutbytte og systematikken i oppfølgninga av elever, som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringa, sier hun.

I tillegg er skolens samhandling med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) et fokusområde. Arbeidet med å sikre god og rett praksis i skolen intensiveres som følge av tilsynet, påpeker kommunen i pressemeldinga.