Vindmølleomkamp 11. februar

INHABIL: Etter råd fra KS-advokat Siri Tofte vedtok et enstemmig kommunestyre at Høyres John Olav Fidje (med kopp i hånda) var inhabil da kommunens høringsuttalelse til E.ONs vindkraftplaner ble behandlet 19. november. Høringsuttalelsen behandles på nytt tirsdag 11. februar. (Arkivfoto: Anne Mette Hope)

POLITIKK. Det blir resultatet etter at Høyres John Olav Fidje ble kjent inhabil i vindmøllesaken i et ekstraordinært kommunestyremøte onsdag kveld.

INHABIL: Etter råd fra KS-advokat Siri Tofte vedtok et enstemmig kommunestyre at Høyres John Olav Fidje (med kopp i hånda) var inhabil da kommunens høringsuttalelse til E.ONs vindkraftplaner ble behandlet 19. november. Høringsuttalelsen behandles på nytt tirsdag 11. februar. (Arkivfoto: Anne Mette Hope)

INHABIL: Etter råd fra KS-advokat Siri Tofte vedtok et enstemmig kommunestyre at Høyres John Olav Fidje (med kopp i hånda) var inhabil da kommunens høringsuttalelse til E.ONs vindkraftplaner ble behandlet 19. november. Høringsuttalelsen behandles på nytt tirsdag 11. februar. (Arkivfoto: Anne Mette Hope)


19. november vedtok Kommunestyret en betinget positiv høringsuttalelse til E.ONs søknad om konsesjon for Oddehei, Storehei og Bjelkeberg vindkraftverk. I etterkant stilte KrFs kommunestyregruppe spørsmål ved habiliteten til Fidje og Sp-representant Eva Aabel Retterholt og krevde lovlighetskontroll av vedtaket. Bakgrunnen var at Fidje og Aabel Retterholts ektemann er medeiere i en skogsbilvei som kan bli brukt i forbindelse med en eventuell utbygging, samt at Fidjes bror eier grunn som kan bli benyttet til oppføring av en ny kraftlinje. Kommunen sendte saken til juristene i kommunenes interesseorganisasjon KS for vurdering. KS-advokat Siri Tofte konkluderte med at Aabel Retterholt var habil mens Fidje var inhabil, og mente derfor at høringsuttalelsen måtte behandles på nytt. Det var også innholdet i forslaget ordfører Arild Windsland (H) la fram for det ekstraordinære kommunestyret onsdag. Et kommunestyre som forøvrig var mer enn vanlig preget av vararepresentanter, da den ene kommunestyrerepresentanten etter den andre erklærte seg inhabil i saken. Det fikk Aps Frank Hansen til å utbryte:
– Det er en vanskelig sak, for halve Birkenes er jo inhabile!
Ordføreren kunne imidlertid slå fast at Kommunestyret var beslutningsdyktig, og beslutningen om å følge ordførerens forslag var enstemmig. Dermed er det duket for omkamp om vindmøllespørsmålet tirsdag 11. februar.
– Det er prisverdig at saken kommer opp. Det viser at reglene er viktige. Forvaltningsloven gjelder også i små kommuner, sa varaordfører Arild Espegren (KrF).
PS! Underveis i debatten ble det stilt spørsmålstegn også ved saksbehandlerens habilitet, da hans bror tidligere har vært leder av turistforeningen som eier ei hytte i utbyggingsområdet. Etter møtet ble det imidlertid opplyst at broren ikke lenger var leder av turistforeningen da saksbehandlingen startet, og saksbehandleren er dermed ikke inhabil.