Vil ha deg med på laget

FRIVILLIGTRIO: Marit Kvamsø (f.v.), Inger Lise Woie og Mariane Hagestad foran søndre inngang til kommunehuset som fører inn til korridoren der frivilligkontoret vil holde til, rett ved siden av aktivitetssenteret. – Vi tror det er en god plassering, for aktivitetssenteret er et sted der det skjer veldig mye, og hvor det er mye folk innom, sier trioen, og oppfordrer frivillige som kan tenke seg å yte en innsats til å ta kontakt så fort som mulig.

FRIVILLIGTRIO: Marit Kvamsø (f.v.), Inger Lise Woie og Mariane Hagestad foran søndre inngang til kommunehuset som fører inn til korridoren der frivilligkontoret vil holde til, rett ved siden av aktivitetssenteret. – Vi tror det er en god plassering, for aktivitetssenteret er et sted der det skjer veldig mye, og hvor det er mye folk innom, sier trioen, og oppfordrer frivillige som kan tenke seg å yte en innsats til å ta kontakt så fort som mulig.

FRIVILLIGKONTOR: Etter ett års arbeid er Marit Kvamsø (f.v.), Inger Lise Woie og Mariane Hagestad klare til å åpne det nye frivilligkontoret i Birkenes. Torsdag 4. september er den store dagen. Til å bemanne kontoret har de fått med seg medlemmer av fem lag og foreninger. Nå håper de at frivillige som kan tenke seg å yte en innsats for andre, tar kontakt.

– Birkenes har jo mange frivillige. Ved å koordinere noe av den frivillige innsatsen og få flere med i frivillig arbeid tror jeg en kan oppnå mye, både for de som trenger hjelp og for de som hjelper, sier Mariane Hagestad. Som Venstre-politiker har hun kjempet i mange år for å få etablert en frivillighetssentral i Birkenes. Som medlem av Eldrerådet går hun nå sammen med Diakoniutvalget i Birkenes menighet, Birkenes bygdekvinnelag, Lions Birkenes, Birkenes sanitetsforening, «Vi over 60» i Herefoss og Birkenes kommune om etableringen av et frivilligkontor som skal formidle hjelp og tjenester til de som trenger det.
– Det begynte med et forslag fra SV om å utrede frivillighetssentral. Det ble satt i gang et forprosjekt som endte opp i en rapport som ble lagt i skuffen. Det syntes Eldrerådet var dumt, vi mente det var et behov for noe sånt her i kommunen, forklarer Hagestad. Eldrerådet overbeviste helse- og velferdssjef Anne Stapnes om at et frivilligkontor drevet av frivillige kunne ha noe for seg. Stapnes kontaktet aktuelle lag og foreninger, og da «Helse og rehab» ansatte ergoterapeut Marit Kvamsø, som trengte et tema til prosjektoppgaven sin, begynte snøballen å rulle.

LES MER OM FRIVILLIGGJENGEN I UKAS PAPIRAVIS!