Reinjakt på Sør-Georgia

Glupsk: Sørhavsjoen er betegnet som en altetende rovfugl som er ekspert i å stjele byttet fra andre sjøfugler. De glupske joene hadde gode dager under reinsdyrjakta.

Glupsk: Sørhavsjoen er betegnet som en altetende rovfugl som er ekspert i å stjele byttet fra andre sjøfugler. De glupske joene hadde gode dager under reinsdyrjakta.

Glupsk: Sørhavsjoen er betegnet som en altetende rovfugl som er ekspert i å stjele byttet fra andre sjøfugler. De glupske joene hadde gode dager under reinsdyrjakta.

MILJØ. Gjennom jobben som oppsynsmann i Statens Naturoppsyn har birkenesingen Peter Hermansen fått noen oppdrag helt utenom det vanlige.

SE BILDEGALLERI UNDER OG VIDEO FRA DEN ENORME PINGVINKOLONIEN I ST. ANDREWS BAY!
(Alle foto: Statens Naturoppsyn)

For noen år siden bestemte britiske myndigheter at reinbestanden på øya Sør-Georgia skulle utryddes. Reindyra hører nemlig ikke hjemme i det antarktiske økoystemet, men er etterkommere av reinsdyr som ble satt ut på begynnelsen av 1900-tallet. Hensikten var å gi tilgang til ferskt kjøtt til hvalfangere som brukte Sør-Georgia som base.

– Bestanden ble holdt noenlunde i sjakk til 1963, da hvalfangsten opphørte og hvalfangerne reiste fra øya. Siden har bestanden økt og kommet helt ut av kontroll. Ettersom det ikke er noen andre landpattedyr, har reinen ingen naturlige fiender. Dermed beiter den ned store områder og ødelegger næringsgrunnlaget for både seg selv og det lokale dyrelivet. Etter årevis med vurderinger av hva som skulle gjøres, skar britiske myndigheter igjennom og bestemte at hele reinstammen måtte avlives, forteller Hermansen.

Øya er britisk territorium, og britene spurte Statens naturoppsyn (SNO) om å bistå med ekspertise på området. Slik gikk det til at Peter Hermansen fra Birkenes vinteren 2014 havnet på Sør-Georgia som reinjeger sammen med fem kolleger fra SNO.

En riktig avgjørelse

En god del av dyra fra den første jaktsesongen var egnet til mat, men mange var også i en dårlig forfatning.
– Da var det samer som drev inn reinsdyra og slakta dem. Det ble drevet inn drøyt 900 dyr på denne måten, men over 200 ble kassert. De var magre og i for dårlig forfatning til å egne seg til menneskemat, så det var riktig å ta ut dyra, slår Hermansen fast.

Området de var i sist vinter, var for vanskelig terreng til å samle og drive inn reinen på samisk vis.
– Derfor ble det bestemt at dyra bare skulle skytes ute i terrenget. Kjøttet fra dyr i nærheten av sjøen ble tatt vare på og henta av britene, mens resten ble dyra ble åpna opp og gjort lett tilgjengelige for åtselfugler. Det fungerte bra. Det er et rikt fugleliv, og rovfuglene plukka reint en reinsdyrskrott på få dager, forteller Peter.

Ny tur til vinteren

Til sammen ble det tatt ut til sammen 6 500 dyr, 3 140 i terrenget og 3 500 som ble slakta. Det er i følge naturoppsynsmannen flere rein enn det som befinner seg i Setesdalsheiene. Fortsatt er det noen få dyr igjen, og det er årsaken til at Peter Hermansen og en SNO-kollega skal ned igjen til vinteren for å skyte de siste.
– Det er observert syv dyr. Det er mindre enn jeg hadde frykta, men i tillegg skal vi finkjemme hele området det har vært reinsdyr på for å forsikre oss om at det er tomt. Heldigvis er det på et begrensa område, så vi skal ikke trampe rundt hele øya.

Det er en tur friluftsmannen gleder seg til.

– Jeg er veldig glad for at jeg får sjansen. Det blir helt annerledes enn sist, da var det mest fokus på å skyte dyr. Denne gangen blir det mer leiting, mer gåing og mer naturopplevelse. Jeg ser ikke mørkt på det! Vi reiser 28. desember. Da blir det nyttårsfeiring på Falklandsøyene, så blir det båt til Sør-Georgia på nyåret. Båtturen tar cirka fem døgn, litt avhengig av vær og vind. Sist hadde vi fantastisk vær, så turen gikk fort. På returen var det litt mer sjø, men det er jo en bra båt, så dagene går fort.