Nye hytteområder ved Himmelsyna

FLOTT TUROMRÅDE: Toppen Himmelsyna (649 m.o.h.) på kommunegrensa mellom Froland, Evje og Hornnes og Birkenes er et attraktivt turmål, sommer som vinter. Nå har Førevann Eiendom AS laget et planforslag som blant annet åpner for mer fritidsbebyggelse i Froland, på nordsida av Førevann. (ARKIVFOTO)

FLOTT TUROMRÅDE: Toppen Himmelsyna (649 m.o.h.) på kommunegrensa mellom Froland, Evje og Hornnes og Birkenes er et attraktivt turmål, sommer som vinter. Nå har Førevann Eiendom AS laget et planforslag som blant annet åpner for mer fritidsbebyggelse i Froland, på nordsida av Førevann. (ARKIVFOTO)

FLOTT TUROMRÅDE: Toppen Himmelsyna (649 m.o.h.) på kommunegrensa mellom Froland, Evje og Hornnes og Birkenes er et attraktivt turmål, sommer som vinter. Nå har Førevann Eiendom AS laget et planforslag som blant annet åpner for mer fritidsbebyggelse i Froland, på nordsida av Førevann. (ARKIVFOTO)

KOMMUNALT. En områdeplan med 160 dekar avsatt til fritidsbebyggelse i Himmelsyna-Førevannområdet er nå lagt ut på høring av Froland kommune.

Planforslaget omfatter totalt 10.880 dekar og ligger på Frolands side av kommunegrensa. Froland kommune er oppdragsgiver og det er Førevann Eiendom AS med Kåre Usterud som styreleder/daglig leder som legger fram planforslaget.
I følge forslaget vil planen også sikre atkomstvei for allmennheten inn i området. Veien skal være åpen året rundt og det det skal anlegges en romslig parkeringsplass (40-50 plasser) til formålet. Dette er krav både Fylkesmann og Fylkeskommune har satt i innspillsrunden. Det ble også satt krav om særlig hensyn til løypetraseer og stier.
Birkenes kommune var tidligere med i et interkommunalt planprosjekt for Himmesynaområdet der hensikten var å utvikle området for fritidsbebyggelse, samtidig som friluftsliv og naturkvaliteter skulle ivaretas. Arbeidet ble lagt på is i 2009 etter at et flertall grunneiere i Birkenes trakk seg fra prosjektet.
Fristen for uttalelser til planforslaget er 18. juni.