– Hvor smålig skal kommunen være?

Trygve Endresen reagerer på at kommunen sier nei til å hjelpe Birkenes IL med å frakte løypemaskinen til og fra Tveide for å kjøre løyper.

STØTTER ENDRESEN: Løypekjører Kari Nyhaven er enig med Trygve Endresen. – Når vi kjører løyper for hele bygda på dugnad, er dette det minste kommunen kan bidra med, synes Nyhaven. – Helt utrolig, samtykker Birger Andersen, som sammen med hunden Lilly er en flittig bruker av løypenettet, både i Birkenesparken og på Tveide.

STØTTER ENDRESEN: Løypekjører Kari Nyhaven er enig med Trygve Endresen. – Når vi kjører løyper for hele bygda på dugnad, er dette det minste kommunen kan bidra med, synes Nyhaven. – Helt utrolig, samtykker Birger Andersen, som sammen med hunden Lilly er en flittig bruker av løypenettet, både i Birkenesparken og på Tveide.


Trygve Endresen

Trygve Endresen

POLITIKK. – Det er prisverdig at kommunen vil spare, men hva sparer de på å ikke låne ut traktoren en halvtime? Idrettslaget kjører jo opp løypene for hele befolkningen, ikke bare for idrettslagets medlemmer. Kan de ikke få låne en traktor en halvtime, undrer Endresen, som er vararepresentant til Kommunestyret for Høyre.
Det var under «Eventuelt» under sist kommunestyremøte at FrPs Odd Gunnar Tveit tok opp kommunens avslag på idrettslagets forespørsel om å låne kommunens traktor til å trekke hengeren med løypemaskinen til og fra løypenettet på Tveide. Idrettslagets egen traktor er for liten til formålet. Avslaget var begrunnet med at utlån kunne føre til skader på traktoren og ulemper for de som skulle bruke den til daglig. Idrettslaget rettet da en ny forespørsel til kommunen, denne gang om en av kommunens egne traktorførere kunne frakte løypemaskinen til Tveide, og hente den igjen etter endt løypekjøring. Idrettslaget legger ned en betydelig innsats som kommer hele bygda til gode, så det burde vel kommunen kunne være behjelpelig med, mente Tveit. Svaret fra teknisk sjef Halvor Nes var at kommunen for øyeblikket ikke har kapasitet til å imøtekomme idrettslagets ønske.
– Det går ikke på manglende velvilje. Begrunnelsen er enkelt og greit at vi låner ikke ut utstyr, det er rent prinsipielt. Og vi har rett og slett ikke ressurser nå til å gjøre den jobben for idrettslaget. Det vil kreve en del av oss, både i kjøretid og det å koble på og av utstyr. Sånn som det er nå kan vi ikke avse personer i arbeidstida til dette, men vi ønsker selvfølgelig å bidra, og vil gå i dialog med idrettslaget for å se om vi kan finne en løsning til neste år, sier Nes til Birkenes-Avisa.
– Noen synes det er smålig?
– Vi har noen primæroppgaver som vi må prioritere. Når ressursene våre er så begrensa som de er og vi har mer enn nok av prioriterte oppgaver, må vi velge de først. Vi har rett og slett ikke mulighet til å avse den tida. Det vil gå ut over andre oppgaver, svarer teknisk sjef Halvor Nes.
Trygve Endresen har liten forståelse for svaret.
– I denne kommunen koster idrettslaget kommunen ubetydelige summer i forhold til andre kommuner. Det må jo være litt fleksibilitet. Idrettslaget kan sikkert låne traktoren om kvelden. De kan sikkert tilpasse seg når det passer for kommunen, og da koster det ikke noe, mener Endresen.