Glade prisvinnere

PRISVINNERSMIL: Prisvinnerne Tore Rislå (f.v.), Agnethe Rislå og Kristin Tveite, styreleder Svein Bringsjord i Innovasjon Norge Agder, prisvinner Silje Fossli og direktør Erling Hellum i Innovasjon Norge Agder gleder seg over at Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård har fått Bygdeutviklingsprisen for 2014. (FOTO: SIRI ANE STRANDRUD)

PRISVINNERSMIL: Prisvinnerne Tore Rislå (f.v.), Agnethe Rislå og Kristin Tveite, styreleder Svein Bringsjord i Innovasjon Norge Agder, prisvinner Silje Fossli og direktør Erling Hellum i Innovasjon Norge Agder gleder seg over at Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård har fått Bygdeutviklingsprisen for 2014. (FOTO: SIRI ANE STRANDRUD)

PRISVINNERSMIL: Prisvinnerne Tore Rislå (f.v.), Agnethe Rislå og Kristin Tveite, styreleder Svein Bringsjord i Innovasjon Norge Agder, prisvinner Silje Fossli og direktør Erling Hellum i Innovasjon Norge Agder gleder seg over at Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård har fått Bygdeutviklingsprisen for 2014. (FOTO: SIRI ANE STRANDRUD)

NÆRING.Smilene var brede og gleden stor på Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård sist uke da eierne fikk overrakt Bygdeutviklingsprisen av Innovasjon Norge.

Ressursgården i Lillesand fikk prisen for sitt arbeid med tilpasset opplæring, omsorg og arbeidstrening.
– Det er veldig stort. En sånn utmerkelse er et bevis på at det man holder på med er riktig, og at det er flere som heier. En stor motivasjon til å fortsette videre, sier Kristin Tveite, som driver bedriften sammen med Tore og Agnethe Rislå og Silje Fossli.

Siden etableringen i 2007 har Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård hatt tilbud til brukere innen psykisk helsevern, psykisk utviklingshemmede, rusomsorgen, barneverntjenesten, skoler og barnehager. Gården skreddersyr opplegg for hver enkelt, og arbeidsoppgaver og aktiviteter varierer med årstidene. De siste tre årene har de hatt avtale med Lillesand kommune om å være Inn på tunet-gård. De har også egne avtaler med barne- og ungdomsskoler i Lillesand og Birkenes.

Per dato er 15 brukere innom gården hver uke, fire av dem fra Birkenes. Ressursgården er også med i et pilotprosjekt sammen med Universitetet i Agder og bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm. Prosjektet er et tilbud til mennesker som kommer fra rusbehandling og som ønsker å komme ut i arbeidslivet.

– Kjerlingland hest- og aktivitetsgård er et forbilde for andre gårder som ønsker å jobbe med Inn på tunet-aktiviteter, sier styreleder Svein Bringsjord fra Innovasjon Norge som delte ut prisen på 50.000 kroner. Hva prispengene skal brukes på, er ikke spikret ennå, men ny traktor står høyt på ønskelista. Pristildelingen betyr at lillesandsbedriften er med i den nasjonale finalen, der det står om ytterligere 200.000 kroner.

– Det har vi ikke turt å tenke på engang, det får komme som en positiv overraskelse. Vi er glade for det vi har fått, sier Kristin Tveite på vegne av de fire prisvinnerne.