– Fotballforeldre, ta ansvar!

TRER AV: Ved årsmøtet i fotballgruppa 26. januar trer Peder Berg av som leder. Han etterlyser foreldre som er villige til å ta i et tak i fotballstyret i Birkenes IL.

TRER AV: Ved årsmøtet i fotballgruppa 26. januar trer Peder Berg av som leder. Han etterlyser foreldre som er villige til å ta i et tak i fotballstyret i Birkenes IL.

TRER AV: Ved årsmøtet i fotballgruppa 26. januar trer Peder Berg av som leder. Han etterlyser foreldre som er villige til å ta i et tak i fotballstyret i Birkenes IL.


FOTBALL. Oppfordringen kommer fra avtroppende leder av fotballgruppa i Birkenes IL, Peder Berg. For tre år siden påtok han seg ledervervet ene og alene fordi det var umulig å finne en annen kandidat. Når valgkomiteen nå skal finne ny leder, to nye styremedlemmer og ett medlem til valgkomiteen, er ikke oppgaven lettere.
– Vi trenger egentlig mange flere, men det blir omtrent som å skyte etter månen med pil og bue, sier Peder Berg.
– Det er komplett umulig å få folk til å stille opp. Det er bare nei og nei og nei å få. Foreldrene er flinke til å ta ansvar som trenere og lagledere, men når det blir snakk om styreverv er det bom stopp, sier den avtroppende lederen. Han minner om at fotballgruppa med sine 250 aktive medlemmer er den desidert største undergruppa i idrettslaget.
– Neste år skal vi stille fire lag for sjuåringer. Det er utrolig positivt, men noen må administrere dette. Og vi vet jo at det finnes nok av folk med fotballerfaring i bygda, påpeker Berg, som frykter for fotballens framtid i Birkenes hvis ikke utviklingen på ledersida snur.
– Det er ikke til å legge skjul på at det er litt arbeid, men det er helt overkommelig hvis det er nok medlemmer i styret. Det positive er at en får jobbe med barn og ungdom og se den gleden som utfolder seg ute på banen, understreker han. 26. januar avholder fotballgruppa sitt årsmøte. Da må valgkomiteen ha de nye styrekandidatene på plass. Peder Berg oppfordrer fotballforeldre som føler ansvaret siger på til å melde seg hos Trude Karlsen eller Kristian Hye i valgkomiteen.