Ukas leder: Tvilsom konklusjon

RedaktørenI en spørreundersøkelse markedsanalyseselskapet InFact har gjort for LillesandsPosten svarer 59,1 prosent av 169 spurte birkenesinger at de er positive til vindmøllepark i Birkenes. 40,9 prosent svarer at de er negative. Undersøkelsen er gjort i tidsrommet 6.-10. juni i år. Det får LillesandsPosten til å konkludere med at birkenesingene er positive til vindmøller.

En spørreundersøkelse BirkenesAvisa har gjort på vår egen nettavis de siste to ukene viser noe helt annet. Her har 221 (62%) av 354 personer svart nei til E.ONs vindmølleplaner på birkenesheiene, 117 (33%) har svart ja, 9 (3%) har svart at de ikke har bestemt seg, og 7 (2%) at de er likegyldige til planene. Vi vil likevel være forsiktige med å konkludere med at birkenesingene er negative til vindmøller i egen kommune. Til det er grunnlaget altfor dårlig.

Når man spør 169 personer av en befolkning på 5000, sier det seg selv at man bør være varsom med de bastante konklusjonene. En liten kuriositet er det også at InFacts undersøkelse er gjort på kveldstid fram til og med mandag 10. juni, kvelden da birkenesingene valfartet til folkemøtet i Valstrand kulturarena der nettopp vindkraftplanene sto på dagsorden. Det kan ha hatt betydning for resultatet. Det er ikke utenkelig at resultatet ville blitt annerledes dersom undersøkelsen var gjort etter folkemøtet.

Til LillesandsPosten skal Motvind-representant Wiggo Svendsen ha uttalt at folk vet for lite om E.ONs vindkraftprosjekt og at motstanderne dermed har en jobb å gjøre for å opplyse oss, mens ordfører Arild Windsland advarer Svendsen mot å undervurdere bygdefolkets kunnskapsnivå.

Etter vår mening er det altfor tidlig å konkludere med hva folkemeningen om vindkraftplanene i Birkenes er. Til det er grunnlaget for de nevnte spørreundersøkelsene altfor spinkelt. Vi vil derfor advare både tilhengere og motstandere av vindmølleplanene mot å trekke resultatene av undersøkelsene til inntekt for sitt syn. Det gjelder også i høyeste grad politikerne som skal uttale seg til NVE på birkenesingenes vegne.