Ukas leder: Et fornuftig forslag

Redaktør Bjørn Vidar LieTakket være fremtidige inntekter fra den nye bomstasjonen på E18 er planene om gang- og sykkelvei mellom Birkeland og Lillesand på god vei til å bli virkelighet. Det bør vi være både glade og takknemlige for, selv om finansieringen etter vår mening er tvilsom, fullstendig på kollisjonskurs med retningslinjene for bompengefinansiering av vei, som den er.

Uansett, nå er reguleringsplanen for den snaut ti kilometer lange gang- og sykkelveien utarbeidet, og går alt etter planen vil grunnarbeidene starte våren 2014. Prislappen på 100 millioner kroner er drøy, men kan gang- og sykkelveien spare bare ett menneskeliv, er den verdt hver krone. Likevel må det være tillatt å stille spørsmålet: Må en tryggere tilværelse for syklistene koste så mye?

Nei, mener den tidligere politimannen Ragnar Høygilt, som har vært en ivrig syklist, også på den aktuelle strekningen, i mer enn 40 år. Han hevder å ha syklistene med seg når han tar til orde for å anlegge sykkelfelt i en drøy meters bredde på hver side av veien framfor full gang- og sykkelvei i 6,5 meters bredde, inklusive tre meters grøft mellom kjørevei og gang- og sykkelvei.

Sammenlignet med den planlagte gang- og sykkelveien vil de to meterne med sykkelfelt løse problemene med uklare vikepliktregler, de vil beslaglegge mye mindre dyrka mark, være mye billigere å anlegge, mye billigere å vedlikeholde, og ikke minst, de vil bli brukt av syklistene, hevder Høygilt.

Vi tror han har helt rett. Dersom den aktuelle strekningen hadde vært fylt opp av barn og ungdom som syklet til og fra skolen, ville vi vært av en helt annen oppfatning. Men her er det snakk om en sterkt trafikkert fylkesvei som stort sett benyttes av syklister som er ute for å trene eller ta seg til eller fra jobb, eller gjerne en kombinasjon av begge deler. Slike syklister bruker rett og slett ikke gang- og sykkelveier som er fysisk atskilt fra kjørebanen. Man kan mene hva man vil om det, men sånn er det.

Problemet er bare at dagens krav til sykkelfelt utelukker dette som en aktuell løsning på strekningen vi snakker om her. I Norge anlegges sykkelfelt kun i tettbygde strøk der hastigheten er maks 50 km/t, og da i kombinasjon med fortau som fotgjengerne kan ferdes på. Dessuten krever tosidig sykkelfelt like mye areal som full gang- og sykkelvei, opplyser Vegvesenet.

Det er synd. Vi er selvsagt enige i argumentet om at syklistene bør ha såpass stor plass å boltre seg på at det ikke er noen som helst fare for at de kan komme i fysisk kontakt med biltrafikken. Men kanskje kunne det gjøres noen stedvise justeringer, eksempelvis langs Moelva, slik at man kunne anlegge det som vil bli brukt av syklistene?

Dersom målet er mest mulig vei for pengene, bør man bygge så billig og hensiktsmessig som mulig. Det tilsier så vidt vi kan forstå fortsatt sykkelfelt og ikke full gang- og sykkelvei på storparten av strekningen Birkeland-Lillesand. Så kan man benytte eventuelle innsparte midler på å lage gode løsninger der behovet for trafikksikkerhet er størst.

Flotte skiløyper

Denne påsken har flere enn vanlig fått opp øynene for de flotte skiløypene i Birkenes. Fra både Toplandsheia/Øynaheia, Tveide og Vegusdal meldes det om rekordstort besøk i løypene. Og de – løypene – har vært aldeles fortreffelige, maskinpreparert på dugnad, som de er. Vi tror vi har alle med oss når vi retter en stor takk til løypekjørerne som bruker av fritida si til å gi oss så gode løyper som mulig.