Ukas leder: Bygdesatsing forplikter

RedaktørenMed solid støtte av kommunens kultur- og samfunnskoordinator har ildsjelene bak bygdeutviklingsgruppa Vegusdal Ve og Vel jobbet fram et prosjekt som skal gjøre bygdas tettsted til et bygdesentrum hvor det er attraktivt for både unge og eldre å bo og oppholde seg. Foruten boliger skal Engeslandstunet inneholde blant annet aktivitetshus med kafé, aktivitetsområde, festplass, svømmebasseng og bobilparkering.

Prosjektet er så godt forankra i bygdefolket at pengefordelerne i Kommunal- og regionaldepartementet falt pladask og ga det 600.000 kroner i bolystmidler, en tydelig anerkjennelse av det gode arbeidet bygdeutviklerne har lagt og legger ned. Pengene skal gå til videre planlegging, til områdeplanlegging, prosjektplan og utviklingsplan. Når den jobben er gjort starter jakten på de store pengene; investorene og entreprenørene som er villige til å bruke millioner på å realisere prosjektet.

Helt siden den første ideen om en felles turvei gjennom Vegusdal fra Evje til Froland – Allmannavegen – ble født for mer enn ti år siden, har Birkenes kommune brukt ressurser på bygdeutvikling, først og fremst gjennom lønnsmidler til kulturarbeider, senere LISA-prosjektleder og nå kultur- og samfunnskoordinator. Allmannavegen ble til LISA – Landsbygdutvikling i Skandinavia – som via to EU-støttede prosjekter har hjulpet bygdefolket til å få samlet ideene om hvordan de ønsker at bygdene deres skal utvikle seg.

Nå er det andre LISA-prosjektet over, og ildsjelene i Vegusdal og Herefoss har bestemt seg for å videreføre bygdeutviklingen og realisere ideene sine uten pengestøtte fra EU. Begge steder satses det først og fremst på å ruste opp og utvikle sentrumsområdene til steder det vil være attraktivt å bo og oppholde seg, for både unge, gamle og turister.

Nå er det selvsagt ikke utenkelig at vegdølene og herefossingene ville tatt tak og jobbet fram prosjekter for å styrke bosetting og tilflytting til bygdene sine uansett. Vi våger likevel påstanden om at det uten LISA og kommunens representant – prosjektleder Arild Tveide – neppe ville eksistert noe Vegusdal Ve og Vel eller Herefoss Utvikling, for ikke å si konkrete planer om et bolig- og aktivitetstun på Engesland. Kommunen har derfor en solid aksje i sentrumsutviklingsplanene som nå foreligger.

Det forplikter. Ved å satse på Allmannavegen, LISA og kultur- og samfunnskoordinatorstillingen med hovedoppgave å jobbe med næringsutvikling generelt og bygdeutvikling spesielt, har kommunen og politikerne vist at man ønsker å satse på bygdeutvikling. Tildelingen av Bolystmidler fordrer også at kommunen bidrar med samme sum. Da vil det unektelig virke rart på både bygdefolk og utenforstående om skolene i de to bygdene skulle bli foreslått nedlagt, helt eller delvis, i neste budsjettrunde.

Et navn å merke seg

Birkelands nye popkomet Thea Stapnes er i vinden for tida. Under Ung Scene for noen uker siden ble hun tildelt Birkenes Sparebanks talentpris på 20.000 kroner. Få dager i forveien ble det klart at komponisten og musikeren fra Digerhaug er en av seks unge kvinnelige artister som får muligheten til å spille med Kristiansand Symfoniorkester i Kilden teater- og konserthus i oktober. Da vil hun trolig også være klar med en ny singel. Men før det skal hun opptre på minst tre festivaler denne sommeren, den første – Skjærgårds på Risøya ved Gjeving – allerede fredag denne uka. Det gir birkelandsjenta muligheten til å nå ut til nye publikumsmasser med sin lyse og fengende popmusikk. Vi ønsker Thea lykke til med både festivalsommeren, Kilden-opptredenen og singelslippet!