Ordførerens uke

Ordfører Arild WindslandOnsdag 17/4: Beredskapskonferanse, Kilden i Kristiansand
Torsdag 18/4: Interne møter med administrasjonen
Fredag 19/4: Styremøte i Knutepunkt Sørlandet. Møte angående reiselivssatsing i Knutepunkt Sørlandet
Søndag 21/4: Konsert med Odd Norstoga, Valstrand Kulturarena
Mandag 22/4: Foreløpig ledig. Gruppemøte om kvelden.
Tirsdag 23/4: Fylkesting
Onsdag 24/4: Budsjettmøte, Planutvalg og Formannskap