Ordførerens uke

Ordfører Arild WindslandOnsdag 3/4: Ekstra møte i Planutvalget.
Torsdag 4/4: Møte i Kirkelig Fellesråd.
Fredag 5/4: Møte med stortingsrepresentant Svein Harberg (H).
Mandag 8/4: Foreløpig ledig
Tirsdag 9/4: Kontordag
Onsdag 10/4: Ordførerforum, Kommunenes Sentralforbund

Oversikten er ikke utfyllende, og programmet kan bli endret underveis.