Ønsker byggekomiteen tilbake

ØNSKER BYGGEKOMITÉ: Arbeiderpartiet og Anders Christiansen ønsker den gamle ordningen med en politisk oppnevnt byggekomité tilbake.

Opprustingen av Birkeland skole kan bli dobbelt så dyr som beregnet. Det får både Arbeiderpartiet og Høyre til å foreslå å gjeninnføre den gamle ordningen med en politisk oppnevnt byggekomité.

ØNSKER BYGGEKOMITÉ: Arbeiderpartiet og Anders Christiansen ønsker den gamle ordningen med en politisk oppnevnt byggekomité tilbake.

ØNSKER BYGGEKOMITÉ: Arbeiderpartiet og Anders Christiansen ønsker den gamle ordningen med en politisk oppnevnt byggekomité tilbake. Det er ikke rådmannen enig i.

POLITIKK. Forslaget kommer etter at Kommunestyret ble bedt om å øke investeringsrammen for ombyggingen av Birkeland skole fra 12 til 25 millioner kroner. Årsaken til den solide budsjettsprekken skal ifølge teknisk sjef Siren Frigstad være store risikopåslag fra tilbyderne. Administrasjonen ba i samme omgang om fullmakt til å forkaste de innkomne anbudene og utarbeide nye anbudspapirer basert på delt entreprise, noe som kan gi innsparinger, samtidig som det vil kreve mer ressurser av kommunen.

Savnet informasjon

– Vi har dårlig råd, så får vi masse ekstra utgifter. Dette er vanskelig å ta stilling til så fort, men vi kan jo ikke gå imot heller, for da stopper hele skoleutbygginga opp, sa Anders Christiansen og varslet at Ap kom til å foreslå å gjeninnføre ordningen med byggekomité, slik at politikerne kunne bli bedre oppdatert på framdrift og kostnader ved større byggeprosjekter. Ordningen opphørte etter at den nye fløyen på Birkenes sykehjem var ferdigstilt i 2004. Høyres Nils Olav Eikenes var enig med Christiansen.
– Det er ikke lett å reversere her. Vi har hatt en ramme på tolv millioner, så hører vi ikke noe før det vil koste 25 millioner. Er det konsulentene som styrer her, spurte han og sluttet seg til forslaget om å oppnevne en ny byggekomité. Det var ikke rådmannen spesielt begeistret for.
– Investeringer er høyrisiko. Derfor har vi lagt inn midler i budsjettet til en prosjektleder som er profesjonell. Det er ikke forsvarlig å ha en byggekomité med full bestillingsmyndighet, det går ikke. Det må være en kompetent person som er ansatt i Birkenes kommune, framholdt hun.

Ti prosent ekstra

Anders Christiansen ønsket også svar på hvor mye den foreslåtte økningen i opprustingsbudsjettet ville koste kommunen i året. Til det svarte rådmannen at man må regne med ti prosent av økningen i ekstra årlige kostnader til renter og avdrag, det vil si 1,3 millioner dersom summen blir 13 millioner.
– Men det er dette tilbudet vi har fått. Dersom dere mener at Birkeland skole ikke skal rustes opp, m dere gi signaler om det, påpekte hun.
– Jeg ser at vi må gå for forslaget, men det er viktig at vi ikke får flere overraskelser her, sa Nils Olav Eikenes før kommunestyret gikk inn for administrasjonens forslag, mot FrPs to stemmer.