Ukas leder: Nye byggeutfordringer

RedaktørenDet er ikke lenge siden opprustingen av Valstrand skole ble ferdigstilt, til et betydelig antall millioner over det opprinnelige budsjettet. Da den ene uforutsette kostnaden etter den andre dukket opp, valgte politikerne å høyne budsjettrammene framfor å skyve arbeidene ut i tid. Skolen skulle fornyes, koste hva det koste ville.

Nå har kommunestyrerepresentantene fått en ny opprustingsbombe i fanget. Renoveringen av den gamle bygningsmassen på Birkeland skole ligger an til å bli dobbelt så dyr som budsjettert. Mens kommunen har beregnet å bruke 12 millioner på å sette de gamle skolebyggene i akseptabel stand, ligger anbudene på 25 millioner.

Det gjør ikke situasjonen bedre at prosjektet for opprusting av uteområdet ved den samme skolen ligger an til å bli to og en halv million dyrere enn budsjettert. Det fikk kommunestyret til å velge å droppe opplegg for vannbåren varme under de planlagte kunstgressbanene og omlegging av gang- og sykkelveien som deler uteområdet i to. Sistnevnte må likevel gjennomføres, da kommuneoverlegen mener det vil være for trafikkfarlig å la en gang- og sykkelsti gå tvers igjennom elevenes aktivitetsområde i framtida.

At politikerne reagerer er høyst forståelig. Når hver stein skal snus for å finne beste og billigste måte å drive kommunens tjenester på, passer det mildt sagt dårlig å få budsjettsprekker i fanget som vil gi kommunen flere millioner kroner ekstra i årlige renter og avdrag. Samtidig ville nye utsettelser av opprustingsprosjektene vært et slag i ansiktet på både elever, foreldre, lærere og andre ansatte ved skolen.

Derfor var det riktig av kommunestyret å gå inn for å legge ut opprustingen av bygningsmassen ved Birkeland skole på nytt anbud. På den måten viser politikerne også i praksis at barns og ungdoms oppvekstvilkår er viktig, det er ikke bare fine ord på et papir. Så må man snarest mulig få på plass prosjektlederen som skal sørge for bedre oppfølging av byggeprosjekter, slik at mulighetene for nye negative overraskelser minimeres.