Klar tale fra Fylkesmannen

KLART RÅD: Rådet fra Hugo Pedersen var klinkende klart; unngå å havne på Robek-lista, for det er et sted man helst ikke bør være. Seniorrådgiveren anbefalte politikerne å se på alle utgifter og alle inntektsmuligheter som finnes, inklusive eiendomsskatt.

POLITIKK. – Dere bruker for mye penger, og det har dere gjort i ti år!

KLART RÅD: Rådet fra Hugo Pedersen var klinkende klart; unngå å havne på Robek-lista, for det er et sted man helst ikke bør være. Seniorrådgiveren anbefalte politikerne å se på alle utgifter og alle inntektsmuligheter som finnes, inklusive eiendomsskatt.

KLART RÅD: Rådet fra Hugo Pedersen var klinkende klart; unngå å havne på Robek-lista, for det er et sted man helst ikke bør være. Seniorrådgiveren anbefalte politikerne å se på alle utgifter og alle inntektsmuligheter som finnes, inklusive eiendomsskatt.

Seniorrådgiver Hugo Pedersen hos Fylkesmannen i Aust-Agder kom med rene ord for penga da han og assisterende fylkesmann Knut Berg gjestet Formannskapet sist onsdag for å redegjøre for Fylkesmannens rolle i forbindelse med godkjenning av kommunenes budsjetter.
Uttalelsen falt da Pedersen gikk gjennom tabellen som viser Aust-Agder-kommunenes brutto driftsresultat siste år. Med et negativt resultat på 0,1 prosent havner Birkenes på jumboplass sammen med Iveland. Kommunene bør helst ha et positivt resultat på minst tre prosent. Det har Birkenes vært i nærheten av én gang i løpet av de siste ti åra, i 2009, da kommunen hadde et resultat på nesten to prosent. Det gjør det ikke bedre at kommunen ligger på tredjeplass på gjeldstoppen i fylket, med en lånegjeld på 117,2 % av brutto driftsinntekter. Gjelda bør ligge under 100 % av driftsinntektene, påpeker Pedersen.
– Så dere driver dårlig. Dere har berget dere på utbytte fra Agder Energi og investeringer som gir momskompensasjon. Det er som å pisse i buksa for å holde varmen, regninga kommer neste år, konkluderer seniorrådgiveren.

Robek-lista lurer

De tre siste åra har resultatet blitt mye dårligere enn budsjettert. Slik ligger det an i år også. Uten penger på bok – siste rest av frie fondsmidler blir etter all sannsynlighet spist opp i år – er Pedersen spent på hvordan kommunestyret vil løse utfordringene. Klarer man ikke å levere et budsjett i balanse, er veien kort til den fryktede Robek-lista. Det er et sted man helst ikke bør være, påpeker seniorrådgiveren.
– Det begrenser kommunens handlefrihet. Da må dere ha godkjenning av Fylkesmannen for å ta opp lån og inngå langsiktige leieavtaler. Da kan dere for eksempel ikke inngå byggekontrakter og begynne å bygge noe før Fylkesmannen har godkjent det. I tillegg må kommunen sette opp en forpliktende plan for hvordan den raskt skal komme ut av uføret, forklarer Pedersen.
– Hvis vi kommer på Robek-lista, må vi innføre eiendomsskatt da, ville FrPs Odd Gunnar Tveit vite.
– Nei, men vi kan si at dere må ha et driftsresultat på tre prosent, så blir det opp til dere å finne ut åssen dere vil gjøre det. Dere kommer til å ha driftsmessig underskudd i år. Det må dere ta inn de neste to åra. Det kommer til å bli hardt uten økte inntekter, svarte seniorrådgiveren.

Foreslår eiendomsskatt

Ifølge rådmann Gro Anita Trøan var det ikke tilfeldig at informasjonsmøtet kom nå.
– Vi har problemer med å få et budsjett i balanse. Da ville vi vise for formannskapet hvilke muligheter vi har og hvilke krav man må forholde seg til i forbindelse med budsjett og økonomiplan, sier Trøan. Hun bekrefter at hun vil foreslå å innføre eiendomsskatt over hele kommunen allerede fra neste år når hun førstkommende tirsdag legger fram sitt forslag til budsjett for neste år og økonomiplan for de neste fire åra.
– Vi kan ikke se at det er noen andre tiltak som kan gi så stor og så rask effekt som eiendomsskatt. Men det betyr ikke at vi ikke må gjøre en del andre ting. Vi er nødt til å ha ny praksis, så vi kommer til å forslå mange tiltak. Vi kommer for eksempel til å foreslå å ilegge gebyr på papirfaktura. Det er også andre gebyrer som kan økes, og vi har sett på alle muligheter der.
– Hvor mye kan kommunen hente inn i eiendomsskatt?
– Det vil vi komme tilbake til på tirsdag når budsjettet legges fram, men vi har regna på det og vil komme med et helt konkret forslag.
– Hva kan vi vente oss av kutt?
– Jeg vil ikke foregripe noe enda, men vi bruker alle utredninger vi har, og kommer med flere tiltak på tjenesteområdene, og spesielt på de to store, helse og velferd og skole og barnehage.