Kartverket klør seg i hodet

NAVNESTRID: – At navnet Topdalselva skal trekkes opp til Flaksvann ser jeg positivt på, men jeg mener at det rette navnet på hele vassdraget er Topdalselva, skrev Asbjørn Aabel i en uttalelse til Birkenes kommune. Å skrive” Tofdal” men han er helt feil, og la ved en tegning for å illustrere poenget..

NAVNESTRID: – At navnet Topdalselva skal trekkes opp til Flaksvann ser jeg positivt på, men jeg mener at det rette navnet på hele vassdraget er Topdalselva, skrev Asbjørn Aabel i en uttalelse til Birkenes kommune. Å skrive” Tofdal” men han er helt feil, og la ved en tegning for å illustrere poenget..


KULTUR/KOMMUNALT. I løpet av januar avgjør Statens Kartverk om stavemåten Tofdal skal erstatte Tovdal.

Det var Tveit historielag som i et brev til Statens Kartverk i april i år foreslo å erstatte skrivemåten Topdal med Tofdal. I følge historielaget er Tofdal den tradisjonelle uttalen, eller som det heter i Lov om stedsnamn; «den nedervde lokale uttalen av namnet».
Saken har vært til høring i Birkenes og deretter blitt behandlet av kommunens navnekomité. Da ble anbefalingen overfor kartverket å beholde “Topdal”.

Gikk mot kulturstyrets innstilling

Nå har også navnekomitéen i Kristiansand behandlet saken. Kommuneadministrasjonen innhentet en rekke høringsuttalelser med argumenter for både den ene og den andre skrivemåten. Innstillingen for videre behandling var å opprettholde navnet Topdal.
I Kristiansand er det også en egen navnekomité som håndterer slike saker, men etter først å ha innhentet uttalelse fra kulturstyret. Kulturstyret anbefalte å følge administrasjonens innstilling om Topdal. Navnekomitéen gikk derimot inn for forslaget fra Tveit historielag, altså Tofdal, i følge nettsidene til Kristiansand kommune.

Ikke lett

Nettredaktøren har snakket med kartverk et om saken. Der klør de seg i hodet og veier for og imot navneendring.
– Vi skal ha avgjort dette ut i januar en gang, men det er jammen ikke lett å finne fasiten her, sier Finn Isaksen, senioringeniør i Kartverket i Kristiansand og stedsnavnansvarlig i Kartverket for Vestfold, Telemark og Agderfylkene.
Isaksen nevner at mange i Kristiansand uttaler Toppdal, med to p’er, litt lenger oppe i dalen sier de Tovdal med v, mens enkelte altså sverger til Tofdal med f.
– Uttalen Topdal, med en p, er kanskje det minst brukte, sier han.
– Du kan ikke antyde noe om hva dere ender opp med?
– Nei, vi må vente til et stykke ut i januar, da skal vi lande saken, avslutter senioringeniør Finn Isaksen.