Ja og nei til flere flyktninger

DELTE MENINGER: I varaordfører Arild Espegrens (KrF) fravær var formannskapet delt på midten i spørsmålet om Birkenes kommune skal ta imot 36 nye flyktninger i perioden 2013-16. Ordførerens (t.v.) dobbelstemme sørget for flertall for det gjeldende vedtaket om å bosette 30 fram til 2015.

DELTE MENINGER: I varaordfører Arild Espegrens (KrF) fravær var formannskapet delt på midten i spørsmålet om Birkenes kommune skal ta imot 36 nye flyktninger i perioden 2013-16. Ordførerens (t.v.) dobbelstemme sørget for flertall for det gjeldende vedtaket om å bosette 30 fram til 2015.

DELTE MENINGER: I varaordfører Arild Espegrens (KrF) fravær var formannskapet delt på midten i spørsmålet om Birkenes kommune skal ta imot 36 nye flyktninger i perioden 2013-16. Ordførerens (t.v.) dobbelstemme sørget for flertall for det gjeldende vedtaket om å bosette 30 fram til 2015.

POLITIKK. Tjenesteutvalget sa ja, men formannskapet sa nei til administrasjonens forslag om å bosette 36 flere flyktninger den neste treårsperioden. Saken avgjøres i kommunestyret tirsdag kveld.

I Tjenesteutvalget sørget Ap, KrF og SV for 5-4 for administrasjonens forslag. I formannskapet sikret ordførerens dobbeltstemme motsatt resultat, da avstemningen endte 4-4 i varaordførerens fravær. Det kan dermed forventes close race i kommunestyret også.
ImDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og fylkesmenn over hele landet har sendt brev til kommunene med anmodning om å ta imot flere flyktninger for å få bosatt de 4400 som har fått opphold i Norge, men som sitter i mottak og venter på bostedskommune. Forespørselen til Birkenes gjaldt 20 nye flyktninger i året i perioden 2013-16.
I februar 2012 vedtok kommunestyret å bosette inntil 30 flyktninger inklusive familiegjenforening fram til 2015. Hittil er seks voksne og fire barn bosatt. Birkenes kommune har bosatt kun 38 flyktninger siden 2007.
Kalkylen for statstilskudd og utgifter per flyktning viser at kommunen kan tjene opp mot 3,5 millioner kroner ved å ta imot 12 nye flyktninger i året. Det er imidlertid avhengig av sammensetningen av de som kommer, noe både rådmannen og leder for kommunens flyktningtjeneste understreket. Tallene er derfor usikre. Det fikk KrFs Anne Kristiansen til å kreve at Staten dekker de faktiske utgiftene. SVs Iren Sommerset mente at den usikkerheten må kommunen kunne leve med, og foreslo at kommunen sier ja til familiegjenforening i tillegg til de 36 foreslåtte flyktningene. Aps Anders Christiansen var litt enig med både Kristiansen og Sommerset. Det var ikke FrPs Odd Gunnar Tveit, som mente Birkenes har tatt imot mange flyktninger allerede, i tillegg til at det er asylmottak på Birkeland. Han spurte om det var mulig å foreslå å ikke ta imot noen. Ordførerens svar var et det i så fall må tas opp i kommunestyret ettersom det allerede er et gjeldende kommunestyrevedtak om å ta imot 30 flyktninger i perioden 2012-15.
I voteringsrunden falt SVs forslag med fem mot tre stemmer, mens Høyres forslag fra formannskapet om å holde på vedtaket fra februar 2012 fikk flertall med ordførerens dobbeltstemme.
Tirsdag (5. november) avgjøres saken i kommunestyret.