121 sa sin mening om fengsel

Fengsel Ill. Wikimedia/Andrew BardwellI kommunestyremøtet i september fikk FrP støtte i at Birkenes kommune måtte komme seg på banen. Konklusjonen ble at ordføreren skulle kalle inn gruppelederne for de politiske partiene til drøfting, blant annet av hvilke områder Birkenes kan spille inn som aktuelle for et nytt fengsel.

Via nettavisa har vi spurt hva folk mener om fengsel i Birkenes. Av de 121 som sa sin mening, var det 71 (59 %) som var positive. 45 (37 %) sa nei, mens 5 (4 %) ikke visste. Det betyr igjen at 41 % enten er negative eller ikke har tatt stilling til saken.

Nye spørsmål er nå lagt ut på her på nettsida, og denne gangen spør vi om alkohol og drikkepress. Har du opplevd drikkepress i sosiale sammenhenger det siste året?