Oppfordrer til vaksinering

Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr

ANBEFALER VAKSINE: – Nå har vi begynt å vaksinere mot sesonginfluensa på legesenteret og sykehjemmet. Tilhører du en av risikogruppene, så bør du vaksinere deg, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr og oppfordrer i første rekke alle fra fylte 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem og gravide etter 12. svangerskapsuke til å la seg vaksinere.HELSE. Den årlige sesonginfluensaen er på vei, og kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr oppfordrer flest mulig i risikogruppene til å vaksinere seg.

– I Norge dør anslagsvis 900 mennesker årlig som følge av influensa. Vaksinen kan redde flere hundre av disse, opplyser kommuneoverlegen. Det er i første rekke utsatte grupper som bør vaksinere seg, det vil si alle fra fylte 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og barn og voksne med kroniske sykdommer som diabetes type 1 og 2, kroniske luftveissykdommer, kronisk hjerte-/karsykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt infeksjonsforsvar og svært alvorlig fedme (BMI over 40).

Svekket immunforsvar

– Hos de fleste av oss klarer immunforsvaret å ta en influensa, men har man en alvorlig sykdom, for eksempel Kols eller annen kronisk lungesykdom, vil immunforsvaret være svekket i utgangspunktet, påpeker Engemyr og legger til at eldre generelt er mindre motstandsdyktige.
I tillegg til risikogruppene anbefales det at helsepersonell som har pasientkontakt tar vaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan også utgjøre en betydelig smittekilde for pasienter dersom de selv blir smittet.
– Det er mange pasienter som ikke vet at de bør vaksinere seg. Spesielt er det at det fra og med i år anbefales vaksinering av gravide i de siste to trimestrene, påpeker Thor-Erling Engemyr.

En million i risikogrupper

Ifølge Folkehelseinstituttet har nærmere én million mennesker her i landet økt risiko for komplikasjoner ved influensasykdom. Noen må til sykehus for behandling, mens noen opplever å få varig svekket helse som følge av sykdommen. ”Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå influensa er vaksinasjon. Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av september-november, og full beskyttelse oppnås etter én til to uker”, skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.
Statistisk sett er det få i Birkenes som vaksinerer seg.
– Av de som burde tatt vaksinen er det i underkant av 30 prosent som faktisk gjør det. Vi burde hatt over 70 prosent, sier kommuneoverlegen, som ikke kjenner til dødsfall som følge av influensa i Birkenes de siste årene.

Kommer hvert år

Influensavaksinen må ikke forveksles med vaksinen mot den såkalte svineinfluensaen, som fikk stor medieoppmerksomhet for et par år siden.
– Dette er en helt annen vaksine. Sesonginfluensaen kommer hvert år, men den er forskjellig fra år til år. Verdens Helseorganisasjon (WHO) finner ut hvilke tre typer virus som mest sannsynlig vil slå ut i år, og så blir det utviklet en vaksine mot disse, opplyser Engemyr og legger til at det ikke er noen grunn til å la være å ta vaksinen, med mindre man er allergisk mot egg.

Fastlegen eller legesenteret

For å få vaksinen kan man henvende seg til fastlegen eller legesenteret på Birkeland.
– Det er en veldig god investering, som vil gjøre deg mindre syk. De som vaksinerer seg vil også være mindre utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag, som er den vanligste dødsårsaken blant folk over 65 år, framholder kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.