Ønsker næringsinnspill

Sørlandsutvalget

SØRLANDSUTVALGET: Fra venstre: Tom J. Versland, Tom Nysted, Erle Wright, Toffen Gundersen, Torunn Lauvdal (leder), Agnes Nordgaard, Lasse Eidskrem, Helene F. Fladmark, Siri Mathiesen, Erling Hellum, Anne Lene Dale og Kjell O. Johannesen. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Ansgar Gabrielsen, Ranjith Molegoda og Sarita Sehjpal. (Foto: Sørlandsutvalget)

Sørlandsutvalget ønsker innspill fra lokale bedrifter, politikere og kommuneledere som kan bidra til fremtidig næringsutvikling på Agder.

NÆRING/KOMMUNALT. Da Sørlandsutvalget ble nedsatt av statsrådene Trond Giske og Liv Signe Navarsete i august 2011, var oppdraget å fokusere på utfordringer i forhold til fremtidig næringsutvikling og mulige tiltak for bedre rammevilkår.
Nå ønsker utvalget innspill fra politikere, bedrifter og andre relevante aktører i alle regionene på Agder. Torsdag 11. oktober skal ordførere og rådmenn i Knutepunkt Sørlandet samles på UiA til et heldags internseminar om næringssamarbeid. I etterkant av seminaret vil ordførerne og rådmennene sammen med bedriftsledere og andre interessenter i Knutepunkt-regionen få sjansen til å møte utvalgsmedlemmene. I den forbindelse ønsker man innspill fra det lokale næringslivet, og bedrifter i Birkenes inviteres til å delta og oppfordres til å komme med ideer og synspunkter til næringskonsulent Jakob Olaus Mo eller direkte til Kjell Kristiansen i Knutepunkt Sørlandet i forkant av møtet.
Etter møte i alle kommuneregionene på Agder, vil Sørlandsutvalget se på rammevilkår for næringsutvikling, beskrive sentrale vekstområder på Sørlandet og foreslå tiltak til økt næringsutvikling i regionen. I november skal utvalget ha et forslag til en tiltakspakke klart, mens sluttrapporten for arbeidet skal legges fram i mai 2013.