2012: Kan sprekke med 10 millioner kroner

RådmannenSTERK ANBEFALING: Dersom Birkenes kommune skal kunne drives forsvarlig, er det ingen vei utenom eiendomsskatt på private eiendommer, i følge rådmann Gro Anita Trøan. (ARKIVFOTO)

Rådmannen orienterer i kommunestyret

RÅDMANN: Gro Anita Trøan orienterte kommunestyrepolitikerne om de økonomiske utsiktene i Birkenes.


POLITIKK. Birkenes kommunes økonomi er fortsatt dårlig, og forverret. Budsjettet for 2012 er stramt, med høy risiko. Det er verken forsvarlig, lovlig, realistisk eller praktisk mulig å løse dette over ett år, i følge rådmannen.

Rådmann Gro Anita Trøan tegnet et lite lystig bilde av kommunens økonomiske situasjon da hun orienterte kommunestyret sist uke.
– Underfinansierte statlige reformer, spesielt innen barnehagesektoren, gir en svært krevende situasjon. Befolkningsveksten er gledelig, men flere og nye brukere utfordrer, sa hun.

Det ligger an til en budsjettsprekk på 10 millioner kroner i inneværende år.

Les mer i BirkenesAvisa på onsdag